Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi

Kuruma ait sabit veya taşınabilir varlıkların kayıtlarının tutulduğu, tüm hareketlerin takibinin ve amortisman değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Tanımlar: Varlık yönetimine ait kayıtların tutulduğu bölümdür.

1

Hareketler: Kaydı yapılan varlıkların hareketlerinin takibinin yapıldığı bölümdür. 

2

İşlemler: Parametre güncelleme, amortisman değerlendirme işlemlerinin toplu şekilde yapılabildiği menüdür.

3

Raporlar: Tüm varlık kayıtlarına ait raporların alınabildiği bölümdür.

4