Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

Tanımlar: Puantaj hesaplarının  tanımlandığı modüldür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi/1%C3%BCcret%20y%C3%B6netimi-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Personel puantaj , bordrolama işlemlerinin ve sgk prim belgeleme işlemlerinin ,çalışma dönem takibinin yapıldığı modüldür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi/2%C3%BCcret%20y%C3%B6netimi-hareketler

İşlemler: Toplu işlemlerin yapıldığı modüldür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi/3%20%C3%BCcret%20y%C3%B6netimi-i%C5%9Flemler

Raporlama: Bordro hesaplama  raporlarının filtreleme seçenekleriyle alındığı modüldür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi/4%20%C3%BCcret%20y%C3%B6netimi-raporlar

Sigorta bildirge raporlarının alındığı modüldür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Y%C3%B6netimi/5-6%20sosyal%20sigorta%20ve%20emekli%20sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1-son