Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi

Bütçe alt yapısı için gerekli verilerin elde edildiği, İK kaynakları bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli veriler elde edilebilmektedir. İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin senaryolara etki etmesini sağlamaktadır.

 

Tanımlar: Ücret senaryo hesaplarında kullanılacak senaryo kanun parametreleri ve senaryo sanal personel kartları bu menü altında yer alan;

  • Senaryo Kanun Parametreleri
  • Senaryo Personel Kartları Seçenekleri ile kaydedilir.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Senaryolar%C4%B1%20Y%C3%B6netimi/1%20%C3%BCcret%20senaryolar%C4%B1%20y%C3%B6netimi-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Ücret senaryo hesaplarında kullanılacak senaryoların kaydedildiği bölümdür.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Senaryolar%C4%B1%20Y%C3%B6netimi/2%20%C3%BCcret%20senaryolar%C4%B1%20y%C3%B6netimi-hareketler

Raporlar: Ücret senaryo sonuçlarının raporlandığı menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/%C3%9Ccret%20Senaryolar%C4%B1%20Y%C3%B6netimi/3%20%C3%BCcret%20senaryolar%C4%B1%20y%C3%B6netimi-raporlar