Satış Yönetimi

Satış Yönetimi

  • Müşteri talebi doğrultusunda oluşan mal ve hizmet siparişlerinin,
  • Malzeme ve hizmet satış işlemlerinin,
  • Satışlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımlarının,
  • Mal ve hizmet satışlarında geçerli olacak fiyatlar ile kampanya uygulamalarının kaydının ve takibinin yapıldığı modüldür.

Tanımlar: Satış yönetimindeki başlıkların tanımlandığı alandır.

1

Hareketler: Satış öncesi ve satış sürecine ait tüm hareketler bu bölümde yönetilir.

2

İşlemler: Fiyat güncelleme, irsaliye faturalama, sipariş faturalama, irsaliye oluşturma, satış siparişlerine kampanya uygulama gibi işlemlerin toplu olarak gerçekleştirilebildiği bölümdür.

3

Raporlar: Malzeme, hizmet ve müşteri döngüsünde gerçekleşen tüm satış ve hesap hareketlerinin raporlamasının yapılabildiği bölümdür. 

45