Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

  • Tedarikçi bilgisi tanımlarının,
  • Ürün ve hizmetler için verilen siparişler ve alım işlemlerinin,
  • Bu alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımlarının,
  • Mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak fiyatlar ile kampanya uygulama kayıtlarının ve takiplerinin

yapıldığı modüldür.

Tanımlar: Satınalma yönetimi

1

Hareketler: Satınalma sürecine ait tüm hareketlerin yönetildiği bölümdür.

2

İşlemler: Fiyat güncelleme, sipariş, irsaliye, faturalama vb. işlemlerinin toplu olarak yapıldığı bölümdür.

3

Raporlar:  Malzeme ve Hizmet, Fatura, Sipariş, Kampanya gibi işlemlere ait hareketlerin raporlandığı bölümdür.

4

Rapor Türleri

65