Personel Yönetimi

Personel Yönetimi

Sicil kartlarında bulunan

  • Özlük bilgileri,
  • Bordro bilgileri,
  • Giriş çıkış işlemleri,
  • E-Bildirge belgeleri,
  • Ünvan /Görev yetkinliklerinin tanımlamaları,
  • Toplu görev atamaları gibi hareketlerin takibinin yapıldığı ve raporlarının oluşturulduğu program modülüdür.

Tanım ve Hareketler: Sicil kartı tanımlarını ve hareketlerini kapsayan bölümdür.

3

İşlemler: Personele ait tüm alanların toplu olarak güncellemesinin yapıldığı bölümüdür.

4