Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Firmanızda çalışan kişilerin performans değerlendirmeleri yapılır, değerlendirme işlemlerinde geçerli olacak kriterler ve hedefler ile ödül ceza uygulamalarına ait bilgiler kaydedilir.

Tanımlar: Performans kriterleri, hedef grupları, ödül ve ceza bilgilerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/Performans%20Y%C3%B6netimi/1%20performans%20y%C3%B6netimi-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Performans kayıtlarının tanımlandığı menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/Performans%20Y%C3%B6netimi/2%20performans%20y%C3%B6netimi-hareketler

İşlemler: Ödül ceza uygulama işlemlerinin ve performans kayıtları üretiminin toplu olarak yapıldığı menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/Performans%20Y%C3%B6netimi/3%20performans%20y%C3%B6netimi-%20i%C5%9Flemler

Raporlar: Performans Yönetimi bölümünden kaydedilen tanım ve işlemlere ait raporların menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/Performans%20Y%C3%B6netimi/4%20performans%20y%C3%B6netimi-raporlar