Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Maliyet, her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülen değeridir. Maliyet muhasebesi,  üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan hesap ve kayıt sistemidir.

ÖZELLİKLERİ

  • Üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyetlerini ölçmek,
  • Stokların değerlerini hesaplamak,
  • Geleceğe yönelik planların (bütçelerin) yapılmasına yardım etmek,
  • Maliyet kontrolüne yardımcı olmak,
  • Giderlerin kontrolünü ve kalite standartlarını korumak koşulu ile  olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak  yöntemleri geliştirmek,
  • Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek (Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak)

​Tanımlar: Maliyet kaynakları ve aktivitenin tanımlandıktan sonra, üretilen mal veya hizmetler için oluşacak maliyetlerin belirli sınıflandırma yapılarak ürün ve hizmetlere yansıtılması için gerekli tanımların yapıldığı bölümdür.

mp-include/uploads/2016/maliyet%20muhasebesi/1maliyet%20muhasebesi-%20tan%C4%B1mlar

 Hareketler: Dağıtılmış maliyetleri görüntülemek ve incelemek için kullanılan bölümdür. 

mp-include/uploads/2016/maliyet%20muhasebesi/2-maliyet-hareketler

İşlemler: Oluşmuş giderlerin dağıtım anahtarı ile üretilmiş mal ve hizmetlere maliyetlerin belirli dönem ve periyotlarda yansıtılması için kullanılan bölümdür.

mp-include/uploads/2016/maliyet%20muhasebesi/3maliyet-i%C5%9Flemler

 Raporlar: Tanımlanmış periyotlar, maliyetleri ,aktiviteler, maliyeti dağıtılmış hareketlerin izlendiği ve raporlandığı bölümdür.

mp-include/uploads/2016/maliyet%20muhasebesi/4maliyet-raporlar