Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Çalışanlarınıza ait planlamalar, kariyer adımları, rol tanımları ve bu rol tanımlarına ait derece, basamak tanımlarının yapıldığı modüldür.

Tanımlar: Rol Tanımları, Derece/Basamak Tanımları, Kadro Tanımları, Kadro Kartları, İş Aileleri ve Kariyer Yolları’nın tanımlandığı bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Kariyer%20Y%C3%B6netimi/1%20kariyer%20y%C3%B6netimi-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Kariyer Planları, Kariyer Önerileri, Kurumsal Analiz ve Bireysel Kariyer Planlamaların yapıldığı bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Kariyer%20Y%C3%B6netimi/2%20kariyer%20y%C3%B6netimi-hareketler

Kariyer Raporları: İş Ailesi Listesi, Yedek Plan Listesi, Kariyer Plan Listesi, Kariyer Önerileri Listesi ve Kariyer Yolları raporları alınır.

mp-include/uploads/2016/Kariyer%20Y%C3%B6netimi/3%20kariyer%20y%C3%B6netimi-kariyer%20raporlar%C4%B1

Kurumsal Raporlar: Organizasyon/Görev Dağılımı, Kadro Listesi, Rol Tanımları Listesi, Derece/Basamak Tanımları Listesi ve Kadro kartları listesi alınır.

mp-include/uploads/2016/Kariyer%20Y%C3%B6netimi/4%20kariyer%20y%C3%B6netimi-kurumsal%20raporlar