İzin Yönetimi

İzin Yönetimi

Kurum içinde çalışan pesonele ait yıllık izin, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, evlilik izni vb. gibi ayrı ayrı takip edilmesi istenen izin türlerinin j-guar ile sınıflandırabilirsiniz. Bordroya yansıtılmak istenen izinlerin otomatik transferi ile birlikte ücretsiz izin süresinin çalışılmayan süre olarak kıdem/ihbar vb. hesaplardan düşürülmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. İzin defterini otomatik oluşturabilir. Kullanılan izinleri yıl bazında değil, geçmişe yönelikte takibini yapabilirsiniz.

Tanımlar: İzin Tanımları, İzin Gruplar ve Kritik Gruplar tanımlarının kaydedildiği ve izlendiği menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/izin%20y%C3%B6netimi/1%20izin%20y%C3%B6netimi-%20tan%C4%B1mlar

Hareketler: İzin Talepleri ve İzin Hareketleri’nin kaydedildiği ve izlendiği menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/izin%20y%C3%B6netimi/2%20izin%20y%C3%B6netimi-%20hareketler

İşlemler: Toplu İzin Planlama ve İzin Devri Hesaplama işlemlerinin yapıldığı menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/izin%20y%C3%B6netimi/3%20izin%20y%C3%B6netimi-i%C5%9Flemler

Raporlar: İzin işlemlerine ait raporların basıldığı menü seçeneğidir.

mp-include/uploads/2016/izin%20y%C3%B6netimi/4%20izin%20y%C3%B6netimi-%20raporlar