İhracat yönetimi

İhracat yönetimi

Türkiye’deki bir firmanın, orijinali yerli veya yabancı ülkeye ait olan bir malı, yabancı para(döviz) ile satması, müşteri ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler kapsamında, mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.

İhracat yönetimi modülünü oluşturan bölümler ;

8