Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali tabloların alındığı, muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirildiği modüldür.

Tanımlar: Genel Muhasebe için gerekli olan tanımların kaydedildiği seçenektir.

mp-include/uploads/2016/Genel%20Muhasebe/1genel%20muhasebe-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Genel muhasebe modülünde yapılan tanımlar içerisinden bilgi alarak bu modül çerçevesinde hareket oluşturan işlemler fişler aracılığıyla kaydedilir.

mp-include/uploads/2016/Genel%20Muhasebe/2genel%20muhasebe-hareketler

İşlemler: İşlemler menüsündeki seçenekler ile belirli aralıklarla ya da dönemsel olarak sistemde ihtiyaç

duyulan işlemler gerçekleştirilir.

mp-include/uploads/2016/Genel%20Muhasebe/3genel%20muhasebe-i%C5%9Flemler

Raporlar: Raporlar menüsündeki seçenekler ile Genel muhasebe bölümünde kaydedilen tanım ve işlemler raporlanır.

mp-include/uploads/2016/Genel%20Muhasebe/4genel%20muhasebe-hesap%20durumlar%C4%B1