Eleman Seçme ve Yerleştirme

Eleman Seçme ve Yerleştirme

 ‘Eleman Seçme ve Yerleştirme’ işletmelere uygun beceri ve kalitede eleman arama ve seçme sürecinin takibinin yapılabileceği ve bu sürecin bir proje kapsamında kaydedilip incelenebileceği program modülüdür.

Eleman Seçme Yerleştirme

Başvurular

 • Filtreler
 • Başvuru Bilgileri
 • Ana Bilgiler
 • Teklif
 • Son Karar
 • Mektup Bilgileri
 • Nüfus Cüzdanı Bilgileri
 • Yetkinlik Bilgileri
 • Öğrenim Durumları
 • Yabancı Dil Bilgileri
 • Erişim Bilgileri
 • Eğitim Bilgileri
 • Genel Bilgiler
 • Aile Bireyleri
  • Aile Bireyi Erişim ve Nüfus Bilgileri
 • Şirket İçi Yakınlıklar
 • Referanslar
 • Eski İş Yerleri
 • Başvurulan Roller
 • Rol Uygunluk Profili
 • Zorunlu Belgeler
 • Sınav/Anket Bilgileri
 • Personel Talep Bilgileri

Proje Sınav/Anketleri Raporu
Proje Maliyetleri Raporu
Yanıt Mektubu Raporu
Kayıtlı Mektuplar Listesi
Personel Talepleri Listesi

5

Başvuru Projeleri

 • Proje Bilgileri
 • Proje Kapsamı/İhtiyaç Belirleme Adımı
 • Başarı Kriter Tanımı
 • Duyurular
 • Başvurular
 • Görüşme Kayıtları
  • Görüşenin Yorumları
  • Görüşülen İle İlgili Yorumlar
 • Görüşmeler
 • Teklifler
 • Teklif Bilgileri
 • Sınavlar ve Anketler
 • Referans Görüşmeleri
 • Referans Görüşme Bilgileri
 • Maliyet Bilgileri
 • Toplu Mektup Gönderme/Üretme
 • Filtreler
 • Toplu mektup üretimi yapılacak başvurulara ait kriterler Filtreler sayfasında belirlenir. Başvuru kartlarına, Başvuru tarihine, Özel Koda, İşe Başlayabilme Tarihine ve Teklif durumuna göre filtreleme yapılır.
 • Başvuru Pozisyon/Rol Uygunlukları Hesaplama
 • Başvuru Kartları Listesi
 • Proje Değerlendirme Raporu
 • Proje Duyuruları Raporu
 • Proje Görüşmeleri Raporu