Bütçe

Bütçe Nedir?

Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden gelir ve giderlerin tümüne bütçe denir.

Bütçe Dönemi

Bütçelerin kaydedilebilmesi için öncelikle hangi dönem için yapılacağı tanımlanmalı ve belirlenmelidir. Dönem tanımlanırken dönem alt aralığı ve periyodu (gün, hafta, ay, yıl) belirlenerek programın alt dönem sayısını otomatik bulması sağlanır. Örneğin alt dönem aralığına 1, periyodu ise gün verildiğinde programın alt dönem sayısı 365 olarak hesaplanır.

1

2