Borç Alacak Yönetimi

Borç Alacak Yönetimi

J-guar borç/alacak modülü ile personel borçlarını taksitlendirebilir, verilen borçlara öncelik verilerek geri ödeme işlemi sağlanabilmektedir. Borç tutarları sonraki dönemlere aktarılılabilir. Finans modülündeki cari hesap işlemleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

Borç/Alacak Tanımları: Personele verilen borç tanımları ile personelin kurum için yapmış olduğu harcamaların karşılanmasında kullanılan alacak tanımlarının kaydedildiği bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Bo%C3%A7%20Alacak%20Y%C3%B6netimi/1%20bor%C3%A7%20alacak%20y%C3%B6netimi-tan%C4%B1mlar

Hareketler: Borç talep ve borçlandırma kayıtları ile alacak ve harcırah kayıtlarının kaydedildiği bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Bo%C3%A7%20Alacak%20Y%C3%B6netimi/2%20bor%C3%A7%20alacak%20y%C3%B6netimi-%20hareketler

İşlemler: Belirtilen koşullara uygun borç avans ve alacaklandırma kayıtlarının otomatik olarak oluşturulduğu bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Bo%C3%A7%20Alacak%20Y%C3%B6netimi/3%20bor%C3%A7%20alacak%20y%C3%B6netimi-i%C5%9Flemler

Raporlar: Borç/Alacak tanım ve işlemlerine ait raporların alındığı bölümdür.

mp-include/uploads/2016/Bo%C3%A7%20Alacak%20Y%C3%B6netimi/4%20bor%C3%A7%20alacak%20y%C3%B6netimi-raporlar